Uitslagen

Uitslagen GGZT 2018

 

  zaterdag 29 december

 

O15 poule A

1. MVV’58 O15 1
2. MVV’58 O15 2
3. Beesd O15 1

 

O15 poule B

1. MVV’58 O15 M2
2. MVV’58 O15 M1
3. Beesd O14 M1

 

O14 poule A

1. Beesd O14 2
2. MVV’58 O14 1
3. Rhelico O14 1

 

vrijdag 28 december

 

O13 poule A

1. Beesd O13 1
2. Tricht O13 1
3. MVV’58 O13 2

 

O13 poule B

1. Beesd O13 2
2. GVV O13 1
3. Tricht O13 4

 

O13 poule C

1. Beesd O13 M1
2. Rhelico O13 M1
3. MVV’58 O13 M1

 

O12 poule A

1. GVV O12 1
2. Beesd O12 1
3. Tricht O12 1

 

donderdag 27 december

 

O17 poule A

1. MVV’58 O17 1
2. Rhelico O17 1
3. GVV O17 1

 

O17 poule B

1. Beesd O17 2
2. MVV’58 O17 3
3. MVV’58 O17 2

 

O17 poule C

1. MVV’58 O17 M2
2. Beesd O17 M1
3. MVV’58 O17 M1

 

O16 poule A

1. MVV’58 O16 2
2. Rhelico O16 1
3. Bees O16 1

 

O11 poule A

1. MVV’58 O11 1
2. GVV O11 1
3. Beesd O11 1

 

O11 poule B

1. GVV O11 2
2. MVV’58 O11 2
3. Rhelico O11 1

 

O11 poule C

1. Rhelico O10 M1
2. GVV O11 M1
3. MVV’58 O11 M1

 

O10 poule A

1. GVV O10 1
2. MVV’58 O10 1
3. Tricht O10 1

 

O10 poule B

1. MVV’58 O10 2
2. Tricht O10 2
3. Beesd O10 2

 

 maandag 24 december

 

O9 poule A

1. Rhelico O9 1
2. MVV’58 O9 1
3. Tricht O9 1

 

O8 poule A

1. Tricht O8 1
2. GVV O8 1
3. MVV’58 O8 1

 

O8 poule B

1. GVV O8 2
2. MVV’58 O8 2
3. Tricht O8 3

 

O7 poule A

1. GVV O7 1
2. MVV’58 O7 1
3. Rhelico O7 1

 

O7 poule B

1. GVV O7 2
2. MVV’58 O7 3
3. GVV O7 3